Reference

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provedeme Vás „Vaším projektem“ krok po kroku:

- vypracování architektonických studií vč. vizualizací, návrhy interiéru.
- konzultace o navržených materiálech, systémech a technologiích.
- zajištění výběrových řízení dodavatelů (široké portfolio prověřených dodavatelů).
- projektová činnost, stavebně inženýrská činnost.
- právní poradenství v oblasti stavebnictví (v rámci dodavatelsko - odběratelských vztahů).
- zajištění kvalitního technického dozoru během realizace vč. koordinace BOZP.

Při zajištění návrhu designu Vašeho projektu (architektonické studie vč. vizualizací, návrhy interiéru domů a bytových jednotek) vždy na počátku vycházíme z požadavků a představ investora zároveň také klademe důraz na funkčnost a konečné architektonické vnímání výsledného produktu tak, aby náš návrh citlivě respektoval prostředí, do kterého je zasazen.

Vydání stavebního povolení případně ohlášení zajistíme od počáteční fáze tj. zpracování dokumentace pro stavební povolení vč. vydání všech vyjádření dotčených orgánů.

Při našich projektech spolupracujeme s prověřenými geodetickými kancelářemi.

Zajištění dodavatelsko - odběratelských vztahů formou výběrového řízení vč. přípravy a návrhu smlouvy mezi objednatelem a dodavatelem.

Stavebně - technický dozor při realizaci - důležitý pro konečný efekt skutečné zrealizování představy:
-    kontrola zhotovovaného díla podle schválené projektové dokumentace,
-    operativní řešení technických problémů během výstavby,
-    finanční kontrola dle rozsahu provedených prací,
-    kontrola jakosti,
-    sledování termínů výstavby,
-    vedení kontrolních dnů,
-    zajištění kompletního poradenství v průběhu výstavby pro stavebníka,
-    fotodokumentace během stavby,
-    zajištění přejímky dílčích dodávek na stavbu.

Pro potřeby získání úvěrů (hypoték) zajistíme:
- odborné zpracování znaleckých posudků, odhadů nemovitostí (pozemky, byty, RD, areály apod.),
- znalecké posudky pro Finanční úřad pro potřeby stanovení daně např. z převodu nemovitostí,
- prohlášení vlastníka, zpracování podkladů vč. zaměření skutečného stavu.


-    Přesné zaměření skutečného stavu nemovitosti před zahájením projekčních prací.